Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

  ZASADY OGÓLNE:

  1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest firma GASTRO-stal24 zwana dalej Sprzedającym.
  2. Ceny towarów są podane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT ( są cenami netto, do których należy dodać podatek VAT 23% ).
  3. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Zamawiający towar upoważnia firmę GASTRO-stal24 do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
  4. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
  5. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.
  6. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją.
  7. W sklepie GASTRO-stal24 Klient może zamówić każdy katalogowy produkt naszych producentów tj. KROMET i DORA-METAL
  8. Klient otrzymuje status "stałego Klienta" w momencie złożenia trzeciego zamówienia w sklepie - przy uprzedniej rejestracji Klienta
  9. Wysokość Rabatu zależna jest od wielkości zamówienia 
  10. Zamówienia realizowane są na terenie naszego kraju.

   

  ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:

  1. Warunkiem realizacji zakupów jest wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego na stronach naszego sklepu.
  2. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
  3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
  4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
  5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  6. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności powoduje utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
  7. Rozładunek towaru jest w zakresie firmy spedycyjnej, a jego wniesienie do obiektu jest po stronie kupującego.

  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

  1. Realizacja zmówień następuje w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
  2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie (w przypadku chwilowego braku towaru okres oczekiwania może ulec wydłużeniu ).
  3. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

  FORMA PŁATNOŚCI:

  Zapłata za zamówiony towar może być dokonana na trzy sposoby:

  • przedpłata 100% przed wysyłką towaru, po otrzymaniu, której realizujemy dostawę
  • płatność przy dostawie ( usługa "za pobraniem" jest możliwa tylko dla niektórych urządzeń)
  • przelew 14 dni - w przypadku firm państwowych (np.przedszkola, szkoły, domy dziecka, urzędy, wojsko, policja, zakłady karne)

  KOSZTY WYSYŁKI:

  1. Transport za urządzenia i meble ze stali nierdzewnej wyceniamy indywidualnie
  2. Zamawiający zwolniony jest z pokrycia kosztów transportu w przypadku wartości zamówionych produktów o kwocie powyżej 1000 zł netto dla produktów takich producentów jak: Hendi, Stalgast, Spomasz Nakło, RM Gastro, Edesa, Asber, Ikmt, Reinex
  3. W przypadku zamówień o wartości poniżej 1000 zł netto koszt transportu stanowi sumę poszczególnych kosztów dotyczących danego magazynu dostawcy, o czym zamawiający jest każdorazowo powiadamiany przed realizacją zamówienia, zazwyczaj jest to kwota w wysokości 30,00 zł netto.
  4. Zamawiający zwolniony jest z pokrycia kosztów transportu w przypadku wartości zamówionych produktów o kwocie powyżej 3000 zł netto dla produktów producenta Mesko AGD, poniżej kwoty 3000 zł netto naliczana jest opłata transportowa w wysokości 30,00 zł netto.
  5. W przypadku zamówień urzadzeń gastronomicznych Lozamet standardowy koszt transportu 100,00 zł netto - istnieje możliwość dostawy transportem okazyjnym - bezpłatnym. W związku z powyższym przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt telefoniczny.
  6. Koszt dostawy produktów Bartscher naliczany jest na podstawie wagi produktów, zamówienie powyżej 2000,00 zł netto transport gratis!
  7. Koszt dostawy urządzeń gastronomicznych Kromet, Fagor, Ma-Ga - Gratis!
  8. Transport mebli i urządzeń gastronomicznych produkcji Dora Metal zależy od miejsca docelowego oraz gabarytów towaru. Przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt, w celu dokonania indywidualnej wyceny (możliwość  dostawy transportem okazyjnym bezpłatnym) 

  GWARANCJA:

  1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają instrukcję obsługi i gwarancję, której potwierdzeniem jest wypełniona i podpisana karta gwarancyjna lub Faktura Vat w zalezności od rodzaju towaru
  2. DORA-METAL udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży użytkownikowi
  3. KROMET udziela gwarancji na okres 12 / 24 miesięcy od daty sprzedaży użytkownikowi*
  UWAGA !!! Standardowa gwarancja wynosi 12 m-cy od daty zakupu. Na życzenie klienta gwarancja może zostać przedłużona o kolejne 12 m-cy pod warunkiem dokonania przez Gwaranta w czasie 12 m-cy od daty zakupu płatnego przeglądu urządzenia dokonanego na zlecenie Klienta w terminie ustalonym z Gwarantem i zastosowaniu sie Klienta do uwag zawartych w protokole poprzeglądowym co do dalszej eksploatacji urządzenia, w tym w zakresie konieczności wymiany zużytych części. Wymiana części wskazanych w protokole następuje na koszt Klienta. Cena każdego przeglądu ustalana jest indywidualnie z Klientem, zaś cennik części zamiennych jest dostępny w dziale handlowym Gwaranta.
   
  1. W przypadku wystapienia wady należy skonatkować się w pierwszej kolejności z naszą firmą
  2. Urządzenie zgłoszone do naprawy powinno być czyste, w przeciwnym wypadku naprawa nie będzie wykonywana lub użytkownik zostanie obciążony kosztami czyszczenia urządzenia
  3. Okres naprawy urządzeń gastronomicznych firmy Kromet wynosi 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia awarii. Przekroczenie ustalonego terminu dokonania naprawy przedłuża okres gwarancji
  4. Gwarancja urządzeń firmy Kromet NIE OBEJMUJE:
   - naprawy rutynowych czynności wskazanych w instrukcji obsługi urządzenia np. regulacji, konserwacji, czyszczenia dysz, doprowadzania instalacji
   - uszkodzeń powstałych podczas transportu w czasie załadunku lub wyładunku lus spowodowane niefachową obsługą
   - uszkodzeń mechanicznych wynikłych w trakcie użytkowania
   - klęsk żywiołowych
   - elementów ulegających zużyciu: żarówki, bezpieczniki, szyb i uszczelek, których zniszczenie nastąpiło z winy użytkownika
  5. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:
   - napraw i przeróbek urządzenia dokonywanych przez osoby nie uprawnione przez gwaranta
   - niewłaściwego montażu, nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji 
  6. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji również w przypadku: (urządzenia gastronomiczne firmy Kromet):
   - podłaczenia urządzenia dokonały osoby nieupoważnione lub dokonano tego niezgodnie z instrukcją obsługi
   - użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
   - nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji uzytkowania
   - dokonywania napraw z zastosowaniem części nieoryginalnych oraz przeróbek i modyfikacji urządzenia bez pisemnej zgody "Krometu"
   - wady lub awarii urządzenia powstałej wskutek uchybień leżących po stronie uzytkownika
   - nie udostepnienia reklamowanego urządzenia do naprawy gwarancyjnej
   - dokonywanie zmian i poprawek w treści niniejszej karty gwarancyjnej
   - zatarcia lub zniszczenia oznaczeń na tabliczce znamionowej urządzenia lub jej braku
   - zagubienia karty gwarancyjnej   MONTAŻ:

  1. Cena wyposażenia NIE ZAWIERA montażu w żadnej formie i użytkownik zobowiązany jest dokonać instalacji samodzielnie lub za pośrednictwem sugerowanych punktów serwisowych lub dowolnych innych, będących w stanie dokonać instalacji. Nieprawidłowa instalacja bądź taka, która skutkowała awarią sprzetu będzie podstawą do nie uznania gwarancji. 

  REKLAMACJE I ZWROTY:

  1. W przypadku uszkudzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i nie odbieranie paczki, a następnienie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.
  2. W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możemy wymienić towar na nieuszkodzony oraz dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.
  3. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku faktura VAT.
  4. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu faktycznego proponowanych urządzeń.
  5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego nabywcy (kolor,proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
  6. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisie i cenach towarów

   UWAGA !!!  Jeżeli zamówienie zostało wysłane zgodnie z ustaleniami - ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY !!
  ZAŁOŻENIA KOŃCOWE:

   1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez www.gastro-stal24.pl za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i zamówień są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia, bądź udzielania informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.
   2. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

   DANE FIRMY:

   ELEKTRO-SERWIS BŁOCH

   ul. Rolna 15

   64-700 Czarnków

   NIP: 763-172-86-25

   REGON: 570328791